Sergei Yatsenko

Setka Cup - Kobiety 03/26 11:31 - Valeriy Pechenyuk v Sergei Yatsenko 9-11
Setka Cup - Kobiety 03/26 10:30 - Ruslan Tatarynov v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/26 09:00 - Sergei Yatsenko v Vadym Semenenko 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/26 07:30 - Sergei Yatsenko v Valeriy Pechenyuk 7-11
Setka Cup - Kobiety 03/26 06:00 - Sergei Yatsenko v Oleh Yurenev 12-10
Setka Cup - Kobiety 03/24 11:59 - Andrii Troian v Sergei Yatsenko 11-3
Setka Cup - Kobiety 03/24 10:10 - Sergei Yatsenko v Stefan Yakimenko 11-13
Setka Cup - Kobiety 03/24 09:10 - Andrii Troian v Sergei Yatsenko 8-11
Setka Cup - Kobiety 03/24 08:10 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 8-11
Setka Cup - Kobiety 03/24 06:40 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/23 10:10 - Sergei Yatsenko v Stefan Yakimenko 4-11
Setka Cup - Kobiety 03/23 09:10 - Ihor Hudushyn v Sergei Yatsenko 11-13
Setka Cup - Kobiety 03/23 06:40 - Oleg Pereguda v Sergei Yatsenko 7-11
Setka Cup - Kobiety 03/20 10:10 - Sergei Yatsenko v Ihor Hudushyn 5-9
Setka Cup - Kobiety 03/20 09:10 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/20 08:10 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/20 06:40 - Oleg Pereguda v Sergei Yatsenko 3-11
Setka Cup - Kobiety 03/18 12:00 - Sergei Yatsenko v Vadym Semenenko 11-6
Setka Cup - Kobiety 03/18 10:30 - Sergei Yatsenko v Serhii Burdelnyi 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/18 09:00 - Sergei Yatsenko v Andrii Troian 11-12
Setka Cup - Kobiety 03/18 07:30 - Sergei Yatsenko v Stefan Yakimenko 11-13
Setka Cup - Kobiety 03/18 06:00 - Sergei Yatsenko v Oleh Yurenev 11-8
Setka Cup - Kobiety 03/12 13:15 - Oleg Pereguda v Sergei Yatsenko 7-11
Setka Cup - Kobiety 03/12 11:45 - Sergei Yatsenko v Serhii Semenets 8-5
Setka Cup - Kobiety 03/12 09:45 - Volodymyr Kononikhin v Sergei Yatsenko 10-8
Setka Cup - Kobiety 03/12 07:45 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 9-8
Setka Cup - Kobiety 03/12 06:45 - Valeriy Pechenyuk v Sergei Yatsenko 10-9
Setka Cup - Kobiety 03/10 13:10 - Sergei Yatsenko v Serhii Semenets 9-10
Setka Cup - Kobiety 03/10 11:10 - Valeriy Pechenyuk v Sergei Yatsenko 8-10
Setka Cup - Kobiety 03/10 09:10 - Ihor Hudushyn v Sergei Yatsenko View