AFL 03/29 07:20 Fremantle v Hawthorn Postponed
AFL - Kobiety 03/29 07:10 West Coast - Kobiety v St Kilda - Kobiety Cancelled
AFL - Kobiety 03/29 05:10 Melbourne - Kobiety v Gold Coast - Kobiety Cancelled
AFL 03/29 04:20 St Kilda v West Coast Postponed
AFL - Kobiety 03/29 02:10 Adelaide - Kobiety v Richmond - Kobiety Cancelled
AFL 03/29 02:10 Geelong v Gold Coast Postponed
AFL 03/28 08:40 Port Adelaide v Adelaide Postponed
AFL 03/28 08:25 Brisbane v North Melbourne Postponed
AFL - Kobiety 03/28 06:10 Brisbane - Kobiety v North Melbourne - Kobiety Cancelled
AFL 03/28 05:35 Carlton v Western Bulldogs Postponed
AFL - Kobiety 03/28 04:10 Geelong - Kobiety v Collingwood - Kobiety Cancelled
AFL 03/28 02:45 Melbourne v Greater Western Sydney Postponed
AFL - Kobiety 03/28 02:10 Carlton - Kobiety v Fremantle - Kobiety Cancelled
AFL 03/27 08:50 Sydney v Essendon Postponed
AFL - Kobiety 03/27 06:45 Western Bulldogs - Kobiety v GWS - Kobiety Cancelled
AFL 03/26 08:25 Collingwood v Richmond Postponed
AFL 03/22 07:40 [15] West Coast v Melbourne [15] 78-51
AFL - Kobiety 03/22 07:10 Collingwood - Kobiety v St Kilda - Kobiety Cancelled
AFL - Kobiety 03/22 05:10 Fremantle - Kobiety v Melbourne - Kobiety Cancelled
AFL 03/22 04:35 [13] Hawthorn v Brisbane [13] 90-62
AFL - Kobiety 03/22 02:10 Gold Coast - Kobiety v Adelaide - Kobiety Cancelled
AFL - Kobiety 03/22 02:10 [2] Carlton - Kobiety v Brisbane - Kobiety [3] 44-15
AFL 03/22 02:05 [13] North Melbourne v St Kilda [13] 56-54
AFL 03/21 08:40 [7] Gold Coast v Port Adelaide [7] 29-76
AFL 03/21 08:40 [7] Greater Western Sydney v Geelong [7] 105-73
AFL - Kobiety 03/21 06:10 GWS - Kobiety v Geelong - Kobiety Cancelled
AFL 03/21 06:05 [5] Adelaide v Sydney [5] 71-74
AFL - Kobiety 03/21 05:40 [1] Fremantle - Kobiety v Gold Coast - Kobiety [4] 80-10
AFL - Kobiety 03/21 04:10 North Melbourne - Kobiety v Western Bulldogs - Kobiety Cancelled
AFL - Kobiety 03/21 03:40 [2] GWS - Kobiety v Melbourne - Kobiety [3] 26-29