Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.60 1.40 1.20 2.00 4.20
Goście 0.20 1.00 0.40 1.20 3.80
Total 0.80 2.40 1.60 3.20 8.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.60 1.70 1.00 2.30 4.90
Goście 0.50 1.00 0.70 1.30 3.50
Total 1.10 2.70 1.70 3.60 8.40