Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.60 1.00 1.20 2.60 3.60
Goście 0.80 1.80 0.00 0.60 3.80
Total 1.40 2.80 1.20 3.20 7.40
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.50 0.70 1.10 2.60 3.00
Goście 0.70 1.80 0.10 0.40 3.40
Total 1.20 2.50 1.20 3.00 6.40