Pts

1 2 3
Olga Stefanuk 11 6 6
Viktoriya Guseva 13 11 11