Dmytro Khairov

Setka Cup 03/26 12:45 - Oleg Pereguda v Dmytro Khairov 4-11
Setka Cup 03/26 11:45 - Konstiantyn Tsoi v Dmytro Khairov 11-8
Setka Cup 03/26 10:15 - Volodymyr Kononikhin v Dmytro Khairov 11-6
Setka Cup 03/26 08:15 - Dmitry Drach v Dmytro Khairov 17-15
Setka Cup 03/26 06:15 - Ihor Hudushyn v Dmytro Khairov 11-5
Setka Cup 03/24 11:30 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 11-5
Setka Cup 03/24 09:40 - Vadym Semenenko v Dmytro Khairov 8-11
Setka Cup 03/24 08:40 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 9-10
Setka Cup 03/24 07:40 - Andrii Troian v Dmytro Khairov 8-11
Setka Cup 03/24 06:40 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup 03/22 19:15 - Vasil Smyk v Dmytro Khairov 8-11
Setka Cup 03/22 17:15 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 11-8
Setka Cup 03/22 15:45 - Dmytro Khairov v Serhii Burdelnyi 11-8
Setka Cup 03/22 14:45 - Dmytro Khairov v Oleksandr Leonenko 7-11
Setka Cup 03/20 11:45 - Dmytro Khairov v Oleg Pereguda 6-11
Setka Cup 03/20 10:40 - Vadym Semenenko v Dmytro Khairov 1-11
Setka Cup 03/20 09:10 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup 03/20 07:40 - Dmytro Khairov v Oleg Pereguda 11-3
Setka Cup 03/20 06:10 - Dmytro Khairov v Ihor Hudushyn 11-7
Setka Cup 03/15 13:20 - Oleg Pereguda v Dmytro Khairov 3-11
Setka Cup 03/15 11:50 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 8-11
Setka Cup 03/15 09:50 - Volodymyr Kononikhin v Dmytro Khairov View
Setka Cup 03/15 07:50 - Ihor Hudushyn v Dmytro Khairov 13-11
Setka Cup 03/15 06:50 - Serhii Semenets v Dmytro Khairov View
Setka Cup 03/13 12:15 - Stefan Yakimenko v Dmytro Khairov 11-9
Setka Cup 03/13 11:15 - Dmytro Khairov v Oleksandr Leonenko 9-11
Setka Cup 03/13 10:15 - Dmytro Khairov v Petro Zarovnyi 8-9
Setka Cup 03/13 08:45 - Dmytro Khairov v Marat Yakubov 7-11
Setka Cup 03/13 06:45 - Dmytro Khairov v Andrii Troian View
Setka Cup 03/12 20:15 - Stefan Yakimenko v Dmytro Khairov View