Artem Tkachenko

Setka Cup - Kobiety 03/26 10:10 - Andrii Kurtenko v Artem Tkachenko 8-11
Setka Cup - Kobiety 03/26 08:40 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 10-9
Setka Cup - Kobiety 03/26 07:10 - Tumofii Arevkin v Artem Tkachenko 11-8
Setka Cup - Kobiety 03/26 06:10 - Dmytro Demchuk v Artem Tkachenko 12-10
Setka Cup - Kobiety 03/25 19:14 - Artem Tkachenko v Viacheslav Polishchuk 8-11
Setka Cup - Kobiety 03/25 17:45 - Leonid Dynaburg v Artem Tkachenko 11-6
Setka Cup - Kobiety 03/25 16:15 - Viacheslav Polishchuk v Artem Tkachenko 10-12
Setka Cup - Kobiety 03/25 14:45 - Daniil Atamanchuk v Artem Tkachenko 7-11
Setka Cup - Kobiety 03/25 13:45 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 7-11
Setka Cup - Kobiety 03/20 11:30 - Artem Tkachenko v Dmytro Zaporozhets 11-9
Setka Cup - Kobiety 03/20 10:15 - Artem Tkachenko v Andrii Kurtenko 11-5
Setka Cup - Kobiety 03/20 09:15 - Dmytro Demchuk v Artem Tkachenko 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/20 08:15 - Daniil Atamanchuk v Artem Tkachenko 4-11
Setka Cup - Kobiety 03/20 06:45 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 11-4
Setka Cup - Kobiety 03/19 11:10 - Artem Tkachenko v Dmytro Zaporozhets 10-12
Setka Cup - Kobiety 03/19 10:10 - Artem Tkachenko v Dmytro Demchuk 8-11
Setka Cup - Kobiety 03/19 09:40 - Artem Tkachenko v Leonid Dynaburg 11-9
Setka Cup - Kobiety 03/19 07:40 - Dmytro Demchuk v Artem Tkachenko 11-7
Setka Cup - Kobiety 03/19 06:10 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 15-16
Setka Cup - Kobiety 03/18 18:45 - Artem Tkachenko v Dmytro Zaporozhets 7-11
Setka Cup - Kobiety 03/18 17:45 - Artem Tkachenko v Maksym Mrykh 8-11
Setka Cup - Kobiety 03/18 17:15 - Artem Tkachenko v Andrii Kurtenko 3-10
Setka Cup - Kobiety 03/18 15:15 - Maksym Mrykh v Artem Tkachenko 11-9
Setka Cup - Kobiety 03/18 13:45 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 5-11
Setka Cup - Kobiety 03/15 22:20 - Oleksandr Mytsyk v Artem Tkachenko 12-14
Setka Cup - Kobiety 03/15 21:20 - Aleksey Holomoz v Artem Tkachenko 8-11
Setka Cup - Kobiety 03/15 19:50 - Serhii Levytskyi v Artem Tkachenko 6-11
Setka Cup - Kobiety 03/15 17:50 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 9-11
Setka Cup - Kobiety 03/15 15:50 - Pavlo Kovalchuk v Artem Tkachenko 11-13
Setka Cup - Kobiety 03/10 13:20 - Mykola Kozhara v Artem Tkachenko 10-12