Vasily Shirshov

Moskwa - Liga Pro 03/28 14:30 - Artem Aronov v Vasily Shirshov View
Moskwa - Liga Pro 03/28 13:30 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov View
Moskwa - Liga Pro 03/28 12:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov View
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 07:30 - Vasily Shirshov v Aleksandr Tregub 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 06:30 - Vasily Shirshov v Denis Zubov 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 05:00 - Vasily Shirshov v Sergey Muslikov 3-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 04:00 - Aleksandr Tregub v Vasily Shirshov 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/25 15:30 - Vasily Shirshov v Konstantin Simonov 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/25 14:00 - Mikhail Kovalev v Vasily Shirshov 1-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/25 13:00 - Vladimir Klimentev v Vasily Shirshov 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/25 12:30 - Vasily Shirshov v Konstantin Simonov 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/24 12:00 - Vasily Shirshov v Igor Tukh 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/24 10:30 - Konstantin Simonov v Vasily Shirshov 1-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/24 09:30 - Igor Tukh v Vasily Shirshov 1-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/24 09:00 - Vasily Shirshov v Andrey Duka 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 07:30 - Mikhail Kovalev v Vasily Shirshov 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 06:00 - Aleksandr Tregub v Vasily Shirshov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 05:00 - Mikhail Marchenko v Vasily Shirshov 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 04:30 - Vasily Shirshov v Mikhail Kovalev 11-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/17 07:21 - Vasily Shirshov v Nikolay Pashkov 11-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/17 06:00 - Mikhail Sverdlov v Vasily Shirshov 0-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/17 05:00 - Vladimir Kozlovcev v Vasily Shirshov 4-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/17 04:30 - Vasily Shirshov v Nikolay Pashkov 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 07:24 - Sergey Che v Vasily Shirshov 10-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 06:30 - Leonid Pticyn v Vasily Shirshov 5-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 05:30 - Vasily Shirshov v Taras Shavanov 11-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 04:30 - Sergey Che v Vasily Shirshov 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/19 10:58 - Vladimir Vologzhanin v Vasily Shirshov 18-18
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/19 10:00 - Ivan Pandur v Vasily Shirshov 4-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/19 09:00 - Vladimir Vologzhanin v Vasily Shirshov 11-6