Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.80 1.60 0.60 0.60 8.80
Goście 0.80 2.20 0.80 1.80 6.00
Total 1.60 3.80 1.40 2.40 14.80
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.60 1.60 0.80 1.40 7.30
Goście 0.90 1.80 1.00 1.80 5.60
Total 1.50 3.40 1.80 3.20 12.90