Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.80 2.00 0.40 0.80 6.40
Goście 0.80 1.20 0.40 1.60 4.60
Total 1.60 3.20 0.80 2.40 11.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.90 1.70 0.40 1.20 5.20
Goście - 1.10 - 1.70 -
Total - 2.80 - 2.90 -