Pts

1 2 3 4 5
Nazarii Hrytsyienko 11 8 10 11 11
Dmitriy Vahta 6 11 12 2 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 - Nazarii Hrytsyienko won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 - Dmytro Vakhta won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 - Dmytro Vakhta won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 - Nazarii Hrytsyienko won 11-2
 • Game 5 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 - Nazarii Hrytsyienko won 11-7