Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.20 1.20 0.60 1.40 1.60
Goście 0.60 2.00 0.20 0.60 5.00
Total 0.80 3.20 0.80 2.00 6.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.10 0.90 0.60 2.10 -
Goście 0.60 1.50 0.10 0.40 4.80
Total 0.70 2.40 0.70 2.50 -