Wyścig 12 Urawa 2021-07-26 07:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Clap Clap 1.900
07/26 09:10
2.100
07/26 09:21
0 Tosen Frank 1.850
07/26 09:10
5.000
07/26 09:21
1 Suzette Shinobu Hasegawa Naoki Machida
2 Celetna Hiroki Zakuro Taito Mori 15.000
07/26 09:21
34.000
07/26 09:21
4 Honey Corn Shinobu Hasegawa Kazuhiro Kato 6.000
07/26 09:21
4.750
07/26 09:21
5 Perfume Cluster Satoshi Kokubo Seiji Sakai 4.800
07/26 09:21
6 Forgiveness Maki Hirayama Naoya Hashimoto 11.000
07/26 09:21
7 Bullbear Verde Tomoyuki Fujihara Sho Yoshii 41.000
07/26 09:21
17.000
07/26 09:21
8 R Blitz Takashi Mizuno Takayuki Yano 12.000
07/26 09:21
10 Prosperity Toshio Tomita Kosei Akimoto 201.000
07/26 09:21
301.000
07/26 09:21