Pts

1 2 3
Ilya Novikov 11 11 11
Igor Mihaylov 8 8 8

Events

  • Game 1 Race to 3 - Igor Mihaylov
  • Game 1 Race to 5 - Igor Mihaylov
  • Game 1 Race to 7 - Ilya Novikov
  • Game 1 Race to 9 - Ilya Novikov
  • Score After Game 1 - 11-8
  • Game 1 - Ilya Novikov won 11-8
  • Game 2 Race to 3 - Igor Mihaylov
  • Game 2 Race to 5 - Igor Mihaylov
  • Game 2 Race to 7 - Igor Mihaylov
  • Game 2 Race to 9 - Ilya Novikov
  • Score After Game 2 - 11-8
  • Game 1 - Ilya Novikov won 11-8
  • Game 3 Race to 3 - Igor Mihaylov
  • Game 3 Race to 5 - Igor Mihaylov
  • Game 3 Race to 7 - Ilya Novikov
  • Game 3 Race to 9 - Ilya Novikov
  • Score After Game 3 - 11-8
  • Game 3 - Ilya Novikov won 11-8