Pts

1 2 3
Yuriy Novikov 5 8 10
Vitaly Khorolsky 11 11 12