Pts

1 2 3 4
Viktoriya Zaytseva 11 10 13 13
Diana Rafikova 6 12 11 11