Pts

1 2 3
Sargis Isahakyan 20 21 19
Gevorg Isahakyan 22 18 21