Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.60 1.20 0.60 2.20 8.20
Goście 0.60 1.40 1.00 1.80 4.80
Total 1.20 2.60 1.60 4.00 13.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze - 1.40 - 2.00 -
Goście 0.30 1.30 0.90 1.30 4.30
Total - 2.70 - 3.30 -

Live Streaming